Skip to main content

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
OUR NEW LOCATION: T. ŠEVČENKOS G. 16i, VILNIUS

"Mano akimis, gražiausias žmogus yra tas, kurio pečių neslegia nusisavinti žmonės, nuomonės, nuotaikos ar svetimos patirtys. Tai toks žmogus, kuris yra laisvas būti pats sau. Jo lūpų kampučiai nevisad pakilę į viršų, nes jis nepriima visko kaip savaime suprantamo. Tai tokios moterys kaip felos. Būdamas šalia jų, tampi gražesniu, o šalia gražių vyrų, net jų nepažindamas, jautiesi lengvas ir saugus. Tokių žmonių vaikai - viso pasaulio vaikai. Jų juokas aidi, o idėjos niekam nepriklauso."

"Sau gražiausia esu dienos pabaigoje, glausdama savo mylimus ir jiem glaudžiant mane. Toj akimirkoj, paleidžiant praėjusią dieną ir viltingai sutinkant naują, būnu sau gražiausia - tarp ten ir čia."